REFERENCIA PROJEKTU – BIPV

pj21
pj22

Projekt BIPV autobusovej stanice vo Veľkej Británii
● Inštalovaná kapacita: 500 kWp
● Kategória produktu: BIPV
● Doba výstavby: 2019


Čas odoslania: 07. december 2021