REFERENCIA PROJEKTU – BIPV

pj23
pj24

Projekt BIPV v Cambridge, Spojené kráľovstvo
● Inštalovaná kapacita: 120 kW
● Kategória produktu: BIPV
● Doba výstavby: 2018


Čas odoslania: 07. december 2021