REFERENCIA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

Inštalovaný výkon: 38,5 MWp.
Kategória produktu: Horizontálny jednoosý sledovač.
Miesto projektu: Zhangbei, Čína.
Čas výstavby: október 2017.

2
3
4

Čas odoslania: 26. september 2021