REFERENCIA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

5
7
8
6

● Inštalovaná kapacita: 230 kWp.
● Kategória produktu: Dvojosový sledovač.
● Miesto projektu: Japonsko.
● Čas výstavby: august 2017.
● Svetlá výška: Minimálne 1,0 m.


Čas odoslania: 26. september 2021