REFERENCIA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

Slnečná elektráreň Hybird
● Inštalovaná kapacita: 40 MWp
● Kategória produktu: Horizontálny jednoosový sledovač
● Kategória produktu: Hubei
● Čas výstavby: marec 2017
● Typ pozemku: Rybník
● Vodná výška: Minimálne 3,0 m

9
10
11

Čas odoslania: október-08-2021