REFERENCIA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

1

● Inštalovaná kapacita: 120 kWp.
● Kategória produktu: Dvojosový sledovač.
● Miesto projektu: Južná Afrika.
● Doba výstavby: jún 2018.
● Svetlá výška: Minimálne 1,5 m.


Čas odoslania: 26. september 2021